معرفی مرکز

 به منظور پیاده سازی شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن بر اساس مباحث مقررات ملّی ساختمان و مقررات اجرایی وزارت نیرو با حضور مدیرکل دفتر نظارت بر توزیع شرکت توانیر، مدیرکل راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی و مدیران عامل شرکت های توزیع نیروی برق و معاونین این شرکت ها تفاهم نامه اجرایی این شیوه نامه مبادله گردید.

مطابق آیین نامه اجرایی این شیوه نامه، تمامی متقاضیان درخواست انشعاب برق بایستی قبل از صدور پروانه ساختمانی و در ابتدای ساخت و ساز به منظور بررسی حریم شبکه های برق و سایر موارد مورد نظر از جمله وضعیت واگذاری محل مناسب برای احداث پست برق از طریق سازمان نظام مهندسی اقدام نمایند. علاوه بر آن متقاضیان بایستی در فرآیند ساخت و ساز منزل مسکونی خود، حریم و اصول طراحی شبکه های الکتریکی را رعایت نموده و با نصب مناسب سیستم اتصال زمین در ساختمان، نسبت به سیم کشی کل ساختمان به صورت سه سیمه (اضافه کردن سیم ارت) جهت حفظ جان خود و دیگران اقدام نمایند.

 

موارد مطرح شده کلیدی در تفاهم نامه  سه جانبه به شرح زیر است:

  • نظارت بر اجرای صحیح سیستم اتصال زمین برای متقاضیان درخواست انشعاب برق

  • رعایت حریم شبکه های الکتریکی

  • هم بندی سیستم اتصال زمین با نول اخذ شده از شبکه برق

  • سیم کشی کل ساختمان به صورت سه سیمه

  • وجود راه انداز نرم آسانسور (VF 3)

  • نصب کلید RCCB در ابنیه جهت حفاظت از جان ساکنین