درباره ما

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ادارات کل راه و شهرسازی استان ها و سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح کشور با وضع مقررات و تدوین دستورالعمل های مختلف، سعی در تأمین موجبات رشد و اعتلاء امور مهندسی ساختمان و ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار صاحبان حرفه مهندسی ساختمان دارند و با ایجاد مکانیزم‌های مناسب جهت اعمال نظارت مراجع ذیربط بر نحوه انجام خدمات در این زمینه با استفاده از همکاری مهندسین، به اهداف عالیه خود دست می یابند.

بر همین اساس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز، جهت نیل به این اهداف، اقدام به همکاری با دانشگاه های معتمد و منتخب، برای دست یافتن به اهداف آموزشی مورد نظر و ارتقاء سطح دانش و به روزآوری مهندسین و اعضاء خود در سطح استان تهران بر اساس ساختار تعریف شده خویش نموده است.  

معاونت آموزش سازمان جهاد دانشگاهی تهران نیز در راستای تحقق اهداف سازمان نظام مهندسی و با توجه به اخذ مجوز برگزاری دوره‌های نظام مهندسی ساختمان از وزارت محترم راه و شهرسازی (شماره 420/56463 مورخ 88/11/5) و سازمان محترم نظام مهندسی ساختمان استان تهران (شماره 110/89/14230مورخ 89/8/17) و تمدید چند باره آن، با بهره‌گیری از اساتید و کارشناسان مجرب و متعهد صاحب صلاحیت از سوی آن سازمان، اقدام به برگزاری دوره‌های ارتقاء پایه و کارآموزی ورود به حرفه جهت اخذ پروانه اشتغال به کار نموده ‌است.

علاوه بر فعالیت های مذکور، تعدادی از دوره های آموزشی مورد نظر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که در قالب دوره های کوتاه مدت، جهت افزایش دانش فنی و تکنیکی مهندسان درخواست می گردد نیز در این مرکز برگزار می گردد که در انتهای برگزاری دوره ها منجر به صدور گواهینامه یا اعطاء صلاحیت های حرفه ای مربوطه می شود که می توان به دوره های برق اماکن(نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن موضوع تفاهم نامه سه جانبه) و دوره های تخصصی- حرفه ای غیر اجباری اشاره نمود.

همچنین بر اساس تفاهم نامه منعقده با دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آزمون الکترونیکی اعطای صلاحیت طراحی و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمان ها (مبحث 17 مقررات ملی ساختمان) در دو سطح خانگی(4/1 پوند بر اینچ مربع) و فشار قوی(2 تا 60 پوند بر اینچ مربع) در سطح کشور برگزار می گردد.